Terapiatyön viitekehys

Psykoterapeuttisen työskentelyni teoreettisena viitekehyksenä ovat psykodynaaminen terapia , systeeminen pari- ja perheterapia, ratkaisukeskeinen terapia sekä tunnekeskeinen pariterapia .

Psykodynaamisessa psykoterapiassa pyritään ymmärtämään ihmisen mielen sisäistä maailmaa, sen taustaa ja syntyä tiedostamatonta apuna käyttäen. Tavoitteena on lisätä kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, sisäisiä ristiriitoja ja ongelmia siten, että oma kasvu ja muutos mahdollistuu.

Systeemisen pari- ja perheterapian pyrkimys on ymmärtää ja hoitaa parin tai perheen häiriöitä ja ongelmia tarkastelemalla parin tai perheen sisäistä vuorovaikutusjärjestelmää. Tavoitteena on löytää ymmärrystä omalle ja/ tai toisen käyttäytymiselle ja tukea muutosta kohti hyvinvointia. Lue lisää: www.perheterapiayhdistys.fi

Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskitytään asiakkaan omien  voimavarojen vahvistumiseen ja  selviytymiskeinojen löytymiseen sekä pyritään pulmista toimiviin ratkaisuihin. Terapian kesto on useimmiten 5-10 kertaa.

Tunnekeskeisessä pariterapiassa (EFT) pyritään turvallisen tunnesuhteen luomiseen kumppaneiden välille. Terapiassa keskitytään kriisin rauhoittamisen lisäksi uudenlaisen suhteen rakentamiseen ja sisäisten toimintamallien muutokseen, jolloin muutos voi olla pysyvä. Tutkimusten mukaan tunnekeskeinen pariterapia on tuloksiltaan vaikuttavimpia pariterapiamenetelmiä. Lue lisää: http://www.pariterapia.fi

Teologinen pohjakoulutukseni sekä sielunhoidon erityiskoulutukseni antavat minulle eväitä  elämänkatsomuksellisiin pohdintoihin ja sielunhoidollisten menetelmien käyttöön.

Jokaisen asiakkaan kanssa sovitaan erikseen terapian tavoitteista ja kestosta asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden.

Advertisement